За постижения в обучението по изобразително изкуство се присъждат три равностойни награди на студентите:

Three equivalent awards for achievements in the fine arts education to the students: