From Reality to Abstract Art – students’ artworks

От натура към абстракция – студентски творби

Елена Жекова, специалност “Изобразително изкуство”, Сутрин, 2018/Elena Zekova, degree programme “Fine Arts”, Morning, 2018